Израждане На Правилните Връзки (Link Building)

52

изграждане на връзки - link buildingЛинковете са първият и си остават основен фактор за преценката на търсачки като Google за класирането на уеб сайтове в техните целеви резултати. В днешно време връзките си остават най-важният външен фактор за класиране, но с тази разлика, че след последните промени в алгоритмите на търсачките, те вече имат способността на преценят тяхното качество и да дават положително или отрицателно влияние върху позиционирането на вашия сайт в техните целеви резултати.

Качествени връзки

Нека Ви пресъздадем една житейска ситуация за да опишем точно по какъв начин търсачките определят качествените от некачествените връзки към вашият сайт.

Вземаме в предвид, че Вие сте болен, на кого бихте се доверили повече за съвети? Дали от съветите на 5 лекаря или на петдесет души на случаен принцип с различни професионални умения. Предполагаме, че ще се доверите на лекарите, освен ако не сте имали лош опит с тях.

И в крайна сметка можем да направим следното заключение: Въпреки, че сте допитали до по-малко души, вие сте получили експертни отговори. Това са качествени становища.

По-подобен начин и самите търсачки броят връзките към вашият сайт. Единствено изключение правят връзки с – nofollow опция. Качествените връзки дават по-голяма тежест в сравнение с некачествените.

Сега вероятно си задавате въпрос – Какво е качествена връзка?

За съжаление това явление е едно от онези неща, които е по-лесно да го усетиш, отколкото да го видиш. Все пак това е нашата работа! Но със сигурност ако имате връзка от уважаван уеб сайт ще Ви допринесе по-голяма тежест, отколкото коментар от блог сайт.

Линк текст и защо е важно неговото значение?

Нека разгледаме един световно известен уеб сайт като Amazon.com – например. Той вероятно има милиони линкове към себе си, но въпреки това той не се класира на ключова дума – „строителство“, неговата сила в „книгите“. Вероятно се питате защо? Отговора е твърде прост, да вероятно някои е сложил линк на различна тематика от книги, но въпреки всичко те продават книги.

Самите търсачки виждат всеки линк по начин, който самите ние хората описваме дадена връзка към друг уеб сайт.

За SEO оптимизацията е доста важно правилно изграждане на връзки, така, че те да повлияе положително за вашия уеб сайт. Спирайки се на нас за Ваш партньор за тази услуга, ние гарантираме, че ще предприемем възможно най-правилните методи и подходи.

И за да обобщим накратко – за линк текст-а, представете си, че това е начина на интернет сайтовете описват други, това е все едно в реалния живот някой да казва, че вие сте специалист в строителните услуги.

Instant Message
x