израждане на лични блог мрежиЛичните блог мрежи (PBN), представляват поредица от блогове, които вие или друг човек притежавате. Целта на тези мрежи е да създават препратки и т.нар. link juice – препоръки и гласуване на доверие към свързаните сайтове, което ги придвижва напред в класирането на страницата с резултатите от търсене. Личните блог мрежи представляват SEO оптимизация на много високо ниво, тъй като подвеждат търсачките. Множество сайтове са притежание на едно лице, но не всеки от тях се използва с цел печалба. Повечето съществуват именно, за да генерират трафик към един основен сайт, публикувайки препратки към него и по този начин повишават доверието на Google към този сайт, което довежда до по-доброто му ранкиране.

В повечето случаи тези мрежи са създадени от изтекли домейни. Google отчита изтеклите домейни като по-авторитетни от новите и приоритизира в страницата с резултатите печелившия Ви сайт, защото му е гласувано доверие чрез препратка от "достоверен източник".

PBN също така защитават неприкосновеността на личните Ви данни и друг вид чувствителна информация, което е особено важно за по-малките бизнеси. Тази защита идва от факта, че мрежата е частна, тя не е свързана с други външни мрежи. Основно предимство на личните блог мрежи е, че не са уязвими за технически проблеми извън мрежата и могат да се защитават сами. Работата на PBN не се прекратява от липсата на интернет връзка или проблеми със сървъра, предизвикани от външни източници.

Никоя стратегия за изграждане на мрежа от линкове и оптимизация на сайт не Ви позволява толкова голяма свобода на действие. При личните блог мрежи един човек упражнява контрол върху линковете и съдържанието в домейна, което му дава правото да променя и създава съдържание, отнасящо се до областта, която му е необходима в момента.

Притежателите на лични блог мрежи могат да променят текста, на който трябва да кликне потребителят, за да последва даден линк – т. нар. anchor text, както и да извършват постоянни тестове на работата на оптимизацията.

Тъй като сами осигурявате своята мрежа от линкове, PBN Ви спестява време и усилия за изграждането на връзки и създаване на контакти с партньори, което Ви позволява да сте абсолютно независими в бизнеса си. Точно затова е важно Вие да се погрижите за поддържането на нивото на сателитните сайтове, за да може печелившият Ви сайт да получава качествени линкове от авторитетни източници.